ROMÀNIC PER A EXCURSIONISTES: excursió a la vall d'Horta

Paret de la torrota de la Roca. Sant Llorenç Savall
Dissabte, dia 21 de maig de 2017 s'ha fet l'excursió programada a la Vall d'Horta. Com que érem pocs,  hem variat el recorregut i l'hem adaptat i transformat en una matinal, que ha resultat força interessant, especialment perquè entre nosaltres hi havia la Madrona Dalmau, filla de les Oliveres, un mas de la mateixa vall d’Horta, que a més ens ha convidat a pastes seques i vi bo. Gràcies, Madrona!

Torrota de Senyals de la Roca. Sant Llorenç Savall
Roc de la torrota de Senyals de la Roca. Sant Llorenç Savall
Dels objectius previstos prèviament hem visitat tres barraques de vinya, la del Crani, la del Plàtan i la de la Torrota;  la torre de senyals i la torrota de la Roca. De la torrota de la Roca en queda, segons Josep M Masagué, guia de l’expedició, un mur de paret que correspon a un edifici de planta quadrada, que es diu que podria pertànyer a una casa forta que depenia del castell de Pera, o bé podria correspondre a la torre o guàrdia de Lacera, documentada des del 1087. La torre de Senyals és situada prop de la torrota i consisteix en unes estructures molt poc definides que ressegueixen el marge de la roca on es recolza. Sembla dibuixar una planta circular amb algun tram recte (...) per la seva situació estratègica se li ha donat una funció de guaita o de senyals, També es relaciona amb aquesta estructura un roc que hi ha a sota (...)  que és de forma circular, amb una cassola retallada.


Barraca de vinya de la Torrota. Sant Llorenç Savall

Barraca de vinta del Plàtan. Sant Llorenç Savall

Barraca de vinya del Crani. Sant Llorenç Savall

Les Oliveres, Sant Llorenç Savall

Portal de les Oliveres. Sant Llorenç Savall

Detall de la clau del portal de les Oliveres

Bassa de les Oliveres

Les Oliveres

Gorg del Civil. Vall d'Horta. Sant Llorenç Savall

Gorg del Civil. Sant Llorenç Savall

SABADELL BATEGA. Tastets de RODAL a Ràdio Sabadell

Vegeu les entrades noves: Font de Can Moragues, El molí d'en Mornau, Paper de fumar al molí d'en Mornau i la Moreria a l'entrada SABADELL BATEGA. Tastets de RODAL a Ràdio Sabadell d'aquesta mateixa pàgina dues notícies més avall

Vídeos amb HistòriaSABADELL BATEGA. Tastets de RODAL a Ràdio Sabadell

Sabadell batega a Ràdio Sabadell. Descobreix el rodal de Sabadell escoltant aquests tastets radiofònics de la Secció d'Història i de la Secció Natura de la UES

Cada setmana, a Ràdio Sabadell la UES, a través de Lluís Fernàndez, de la Secció d’Història i de Francesc Macià, de la Secció Natura,, ens descobreixen algun aspecte del rodal de Sabadell, amb els microprogrames de Sabadell batega. Són 3 minuts de gran interès. No us els perdeu!