Vídeos amb Història

Segona sessió de projeccions sobre el tren del Nord a Sabadell