VÍDEOS AMB HISTÒRIA. Penúltima sessió del curs 2018-19