CALENDARI DE LA UES DEL 2023

DES D'AVUI JA ÉS A LA VENDA EL CALENDARI DEL 2023Quatre vídeos més a la pàgina VÍDEOS

 

 Tres vídeos més entrats a la pàgina VÍDEOS. En aquests moments n'hi ha 220, a la vostra disposició. Els tres últims són:

La Moreria. Terrassa de: El rodal de Sabadell.    https://youtu.be/Ev20O706cYc

Barberà. Visions històriques a migdia del terme de Sabadell.  https://youtu.be/uRPjXV2chIQ

10 anys de Calendaris. UES.   https://youtu.be/MJ5BAxlXPpg

Castell de Barberà i Torre Altimira. Barberà del Vallès.  https://youtu.be/lLtaygmaA_Y?t=109

"JOSEP ROSELL CASABLANCAS un saballut de soca-rel"

 Títol del treball de fi de Master de Josep Lluís Campa Planas, renebot de Josep Rosell. El té penjat a la xarxa de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona amb l'adreça:

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35584/Campa_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Amb el treball ens ha fet arribar aquesta presentació: 

 Josep Rosell (1891-1977) va ser un sabadellenc arrelat a Sabadell que, sense accedir a cap formació reglada coneguda, va aconseguir introduir-se i relacionar-se amb grups emergents dins de la societat civil de la ciutat entre 1920 i 1970.

Pioner del periodisme esportiu a la ciutat, va participar en la direcció i l’organització del Centre d’Esports Sabadell i molt especialment del Centre Excursionista Sabadell, del que va ser president els anys 1927-28 i 1930-34, donant un fort impuls al seu butlletí. Igualment, després de la guerra va ser membre actiu de la Fundació Bosch i Cardellach.

Practicant de l’excursionisme, és l’autor del llibre ‘El Rodal de Sabadell’(1936); els seus escrits, fets en diversos mitjans i dispersos en diferents arxius, mostren una persona autodidacta que va tenir la capacitat de captar i transmetre com era la ciutat, la rodalia i Catalunya. Va ser un defensor de l’esport amateur, de l’excursionisme, de la terra i el paisatge, del coneixement de Sabadell i la seva  història. Tot plegat el portà a exercir una catalanitat profunda, concretada en l’ús prioritari de la llengua catalana.

La victòria del franquisme va afectar a la vida d’en Rosell, provocant deu anys de silenci i un canvi en els seus canals de comunicació; però els centres d’atenció i les temàtiques del escrits no van canviar.

 *   *   *

Biografia de Josep Rosell publicada al llibre: 100 ANYS D'EXCURSIONISME A SABADALL

Josep Rosell i Casablancas (Sabadell, 17 de juny de 1891 - 10 de març de 1977). Era tècnic electricista de professió, però el coneixem, sobretot, pel seu vessant excursionista, d’historiador i d’escriptor. Home alt i corpulent, de jove va jugar de porter amb el Centre d’Esports Sabadell i va escriure Els primers capítols per a la història del futbol a Sabadell. Va ser soci fundador del CES i durant vuit anys en fou el president. En el moment de la desaparició, era el delegat de la UES al patronat del Museu d’Història de la Ciutat i membre actiu de la Fundació Bosch i Cardellach.

 Va ser durant molts anys redactor en cap del butlletí del CES. Fou també el redactor del capítol dedicat a l’excursionisme dels anuaris sabadellencs de 1928, 1929 i 1930. També va ser nomenat, el 1929, redactor de la Veu de Sabadell en temes d’excursionisme. El llibre de més ressò que publicà fou El rodal de Sabadell, que encara consultem i celebrem avui. D’en Rosell prové el mot rodal, que ha fet tanta fortuna a Sabadell, el qual apareix per primera vegada en el butlletí de maig-juny de 1935, quan es diu que el 17 de març Josep Rosell “va donar als mestres i mestresses de la ciutat una interessant conferència sobre el lema ‘El rodal sabadellenc’”.

També va escriure les biografies d’Eduard Brossa, cartògraf, i de mossèn Gabriel Clausellas, arxiver municipal, com a col·laborador del CES amb l’Acadèmia Miralles per a una Biblioteca de Sabadellencs Il·lustres.

Rosell ha estat un home molt important dins del panorama sabadellenc en moltes facetes, especialment en la d’estudiar i descriure la ciutat i el rodal.
És a punt de sortir a la venda un nou llibre de fotografies antigues de Sabadell que han  titulat SABADELL DESAPAREGUT, en el qual hi ha algunes fotografies del nostre arxiu fotogràfic. El seu autor, David Gonzàlez Ruiz, el dia 4 d'abril defensarà la tesi doctoral "Història de la fotografia a Sabadell. Dels orígens a 1936". La relació de la fotografia amb l'excursionisme és un dels pilars del treball.