"JOSEP ROSELL CASABLANCAS un saballut de soca-rel"

 Títol del treball de fi de Master de Josep Lluís Campa Planas, renebot de Josep Rosell. El té penjat a la xarxa de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona amb l'adreça:

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35584/Campa_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Amb el treball ens ha fet arribar aquesta presentació: 

 Josep Rosell (1891-1977) va ser un sabadellenc arrelat a Sabadell que, sense accedir a cap formació reglada coneguda, va aconseguir introduir-se i relacionar-se amb grups emergents dins de la societat civil de la ciutat entre 1920 i 1970.

Pioner del periodisme esportiu a la ciutat, va participar en la direcció i l’organització del Centre d’Esports Sabadell i molt especialment del Centre Excursionista Sabadell, del que va ser president els anys 1927-28 i 1930-34, donant un fort impuls al seu butlletí. Igualment, després de la guerra va ser membre actiu de la Fundació Bosch i Cardellach.

Practicant de l’excursionisme, és l’autor del llibre ‘El Rodal de Sabadell’(1936); els seus escrits, fets en diversos mitjans i dispersos en diferents arxius, mostren una persona autodidacta que va tenir la capacitat de captar i transmetre com era la ciutat, la rodalia i Catalunya. Va ser un defensor de l’esport amateur, de l’excursionisme, de la terra i el paisatge, del coneixement de Sabadell i la seva  història. Tot plegat el portà a exercir una catalanitat profunda, concretada en l’ús prioritari de la llengua catalana.

La victòria del franquisme va afectar a la vida d’en Rosell, provocant deu anys de silenci i un canvi en els seus canals de comunicació; però els centres d’atenció i les temàtiques del escrits no van canviar.

 *   *   *

Biografia de Josep Rosell publicada al llibre: 100 ANYS D'EXCURSIONISME A SABADALL

Josep Rosell i Casablancas (Sabadell, 17 de juny de 1891 - 10 de març de 1977). Era tècnic electricista de professió, però el coneixem, sobretot, pel seu vessant excursionista, d’historiador i d’escriptor. Home alt i corpulent, de jove va jugar de porter amb el Centre d’Esports Sabadell i va escriure Els primers capítols per a la història del futbol a Sabadell. Va ser soci fundador del CES i durant vuit anys en fou el president. En el moment de la desaparició, era el delegat de la UES al patronat del Museu d’Història de la Ciutat i membre actiu de la Fundació Bosch i Cardellach.

 Va ser durant molts anys redactor en cap del butlletí del CES. Fou també el redactor del capítol dedicat a l’excursionisme dels anuaris sabadellencs de 1928, 1929 i 1930. També va ser nomenat, el 1929, redactor de la Veu de Sabadell en temes d’excursionisme. El llibre de més ressò que publicà fou El rodal de Sabadell, que encara consultem i celebrem avui. D’en Rosell prové el mot rodal, que ha fet tanta fortuna a Sabadell, el qual apareix per primera vegada en el butlletí de maig-juny de 1935, quan es diu que el 17 de març Josep Rosell “va donar als mestres i mestresses de la ciutat una interessant conferència sobre el lema ‘El rodal sabadellenc’”.

També va escriure les biografies d’Eduard Brossa, cartògraf, i de mossèn Gabriel Clausellas, arxiver municipal, com a col·laborador del CES amb l’Acadèmia Miralles per a una Biblioteca de Sabadellencs Il·lustres.

Rosell ha estat un home molt important dins del panorama sabadellenc en moltes facetes, especialment en la d’estudiar i descriure la ciutat i el rodal.