Quatre vídeos més a la pàgina VÍDEOS

 

 Tres vídeos més entrats a la pàgina VÍDEOS. En aquests moments n'hi ha 220, a la vostra disposició. Els tres últims són:

La Moreria. Terrassa de: El rodal de Sabadell.    https://youtu.be/Ev20O706cYc

Barberà. Visions històriques a migdia del terme de Sabadell.  https://youtu.be/uRPjXV2chIQ

10 anys de Calendaris. UES.   https://youtu.be/MJ5BAxlXPpg

Castell de Barberà i Torre Altimira. Barberà del Vallès.  https://youtu.be/lLtaygmaA_Y?t=109