Conferència de Manel Manonelles: 1921:EL MÓN A BARCELONA. 100 ANYS D'UNAS CONFERÈNCIA DE LA SOCIETAT DE NACIONS