RIBATALLADA I, per Lluís Fernàndez López

Aquesta és la imatge més antiga que he trobat de la masia de Ribatallada. Podria ser dels anys 1925-1930. (Atribuïda a Francesc Casañas AHS. Fragment de la fotografia de sota)

Amb motiu de donar a conèixer la notícia de la incorporació del castell de Can Feu a la llista de Bé Cultura d'Interès Nacional BCIN, s'ha dit i repetit que també ho eren la Casa Duran, el molí d'en Mornau, la Casa Casanovas del Museu d'Història, Berardo (Castellarnau) i el castell de Ribatallada, tots ells sabadellencs. Fa ja força temps que vaig dedicar uns anys a recopilar informació de Ribatallada i com que sé que pertany al terme municipal de Castellar del Vallès i no al de Sabadell vaig comentar-ho amb diverses persones i vaig escriure al diari de Sabadell, per tal que es corregís l'error.
Masia de Ribatallada

He pensat que podria ser útil dedicar uns dies a anar publicant al blog, diverses de les informacions i imatges que tinc d'aquest lloc de Ribatallada, tan entranyable per mi.

Observareu que sempre parlo de "Ribatallada" o bé de la "masia de Ribatallada" (o del "Mas de Ribatallada") mai de Can Ribatallada perquè mai, mai l'he trobada anomenada d'aquesta manera. També he de deixar clar que, tampoc he trobat cap referència directa de "Castell de Ribatallada" tal com ara comença a aparèixer (Institut Cartogràfic Generalitat de Catalunya ICGC). Encara que és molt probable que el castell de Ribatallada, documentat ja el 1136 fos al mateix lloc on hi ha la masia, de moment ningú ho ha pogut assegurar.

Ribatallada. Dalt del turó, la masia, a baix uns coberts amb els cups i l'era al davant. Aquests coberts són molt grans, especialment el de més endavant, perquè varen ser ampliats i modificats per la Companyia d'aigües per fer-los servir de magatzem d'eines i estris necessaris per al manteniment de les mines d'aigua i d'habitatge del guarda de la finca. Foto Ramon Casanovas. Any 1930, aproximadament. (Arxiu Fotogràfic de la UES. Fragment)


Imatge sencera de la fotografia anterior
A la pàgina "masia de Ribatallada" de "Descobreix el rodal de Sabadell" (https://natura.ues.cat/ca/descobreix-el-rodal-de-sabadell), diem:

La masia de Ribatallada, anomenada i documentada també com a castell, es dreça al capdamunt d'un turó costerut rodejat de ribes altes i tallades, accessible únicament per un costat. Des d’allà es domina el pas pel torrent de Ribatallada que s'origina a sota de la casa. És al sud-sud-oest del terme de Castellar del Vallès, gairebé a la mateixa frontera amb el de Sabadell. Pertany a la parròquia de Sant Julià d'Altura, l'antiga església parroquial de la qual és molt a prop.

A l'heretat de Ribatallada l'aigua hi és molt abundant, i el pas als vehicles, prohibit; per aquest motiu el medi és exuberant, feréstec i poc degradat. És propietat de la Companyia d'Aigües de Sabadell, que no ha fet res per mantenir una masia que s'està ensorrant dia rere dia.

La primera notícia escrita que hem trobat fins avui que parli de Ribatallada és de l'any 1060. Entre d'altres, l'edifici de Ribatallada fou propietat dels Montcada i durant segles, dels Clasquerí, senyors del castell de Castellar.

És una masia amb teulada de dues vessants i portal adovellat. La façana principal i el sector nord són fets amb tàpia, mentre que la resta és feta amb pedra, distribuïda molt irregularment. Al sector nord-est hi ha unes arcades amb volta de mig punt, construïdes amb pedra tosca. A la part nord-oest, fora de la casa, "hi ha les restes d'un mur atalussat que recobreix el marge del turó per aquest costat; bé podrien ser les d'un pany de muralla de l'antic castell", segons Josep M. Masagué.

Masia de Ribatallada. Data aproximada, anys 1930. Fotografia
de la família Font, últims masovers. Arxiu de la UES.


Masia de Ribatallada. A la dreta els coberts amb els cubs del vi, la casa dels guardes de la Companyia d'Aigües i l'era. Foto Lluís Fernàndez del maig de 1983. Arxiu Fotogràfic de la UES.

Masia de Ribatallada, vista des del bosc que hi ha dalt del pla de Sant Julià d'Altura, al NO de l'església. Com es pot observar la càmera està situada en un punt més alt que el de la masia,  és a dir a uns 300 m d'altitud, mentre que la masia és a 272 m. Una dada important a l'hora de parlar d'un castell. Foto Lluís Fernàndez. Arxiu Fotogràfic de la UES. 12 de febrer de 1984.


També tenim informació de Ribatallada en aquest vídeo del 30 de novembre de 2021

 

Plànol de la Companyia d'Aigües de Sabadell SA. Antiga casa de Ribatallada. Sabadell desembre de
1981


FOTOGRAFIES DE LA MASIA DE RIBATALLADA DE LLUÍS FERNÀNDEZ LÓPEZ DE L'ABRIL DE 1983. ARXIU DE LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL:


Sector de llevant

Detall de la foto anterior


Portal.
Portal
Façana

Façana
Camí i mur del NE

Mur

Mur

Contrafort

FOTOGRAFIES DE LA MASIA DE RIBATALLADA DE LLUÍS FERNÀNDEZ LÓPEZ DE L'OCTUBRE DE 1984. ARXIU DE LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL:

Foc de la cuina

Forn de la cuinaFOTOGRAFIES DE LA MASIA DE RIBATALLADA DE LLUÍS FERNÀNDEZ LÓPEZ DEL 25 DE MAIG DE 1986. ARXIU DE LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL:
A l'esquerra els cups i la casa dels guardes i dalt del turó ma masia. Darrere veiem, més alt que la casa, a l'altra costar de torrent, els plans del nord de Sant Julià d'Altura.

FOTOGRAFIES DE LA MASIA DE RIBATALLADA DE LLUÍS FERNÀNDEZ LÓPEZ DEL 30 D'ABRIL DE 1989. ARXIU DE LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL:

Interior, portal.

Interior finestra de la sala, façana principal.

Interior. Celler (suposat)

Arc (?)

Interior. Arc tapiat

Continuació de la foto anterior

Arcada (Interior)
FOTOGRAFIES DE LA MASIA DE RIBATALLADA DE LLUÍS FERNÀNDEZ LÓPEZ DEL DESEMBRE DE 1994. ARXIU DE LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL:


Dalt la riba tallada, la masia. A baix a l'esquerra les tines i la casa dels guardes. Vista des dels plans de Ca n'Avellaneda i Can Font. 

Masia de Ribatallada vista des del pla de Can Font-Ca n'Avellaneda. Darrere, separat pel torrent, els plans del nord de Sant Julià d'Altura, més alts que la masia, des d'on es van fer diverses fotografies d'aquesta mateixa recopilació. Aquesta foto va il·lustrar el llibre ITINERARIS PEL RODAL DE SABADELL,  editat per la UES el 2004


FOTOGRAFIES D'UN MUR DE LA MASIA DE RIBATALLADA DE L'ARQUITECTE JOSEP M MASAGUÉ TORNÉ DEL DESEMBRE DE 1989.

Masia de Ribatallada mur del sector nord, a un nivell inferior al de la casa. Una fotografia d'aquesta sèrie va ser publicada a la Catalunya Romànica, al volum XVIII, amb el peu: Detall del mur atalussat que fortificava el turó on era situat el desaparegut castell (de Ribatallada).