RIBATALLADA II per Lluís Fernàndez López

Després de molts anys d'haver-hi estat he decidit tornar a Ribatallada per veure l'estat actual de les ruïnes de la masia i intentar veure-hi vestigis que poguessin recordar alguna fortificació, torre o castell (cosa que no he aconseguit).  Arribar-hi és tota una aventura, que he pogut fer gràcies al company Samuel Chuecos. Heus aquí el vídeo i les fotografies obtingudes, el 20 de febrer de 2024Vista des del camí de baixada

Imatge des de ponent

Casa dels guardes. La façana NO és a terra

Interior d'un cup de vi. Ignoro si n'hi ha més d'un

Façana principal i portal

Detalla de la façana. Vista de l'encofrat de la tàpia

El portal des de l'interior

Interior des del poprtal

Part de llevant de la casa

Part de llevant de lka casa

Arc amb carreus de pedra tosca des de l'interior

Arc amb carreus de pedra tosca des de l'exterior

Detall del la finestra i mur de la foto anterior

Estructura circular que recorda un pou a l'exterior de l'arc 

Continuació foto anterior

A la dreta, la façana del darrere de la casa. A l'esquerra un mur de pedra que se suposa més antic i més arran d'espadat. Al plànol que publiquem a "RIBATALLADA I" hi està dibuixat. Té 1,20 m aproximadament d'alçada (o dic de memòria)

El mateix passadís de la foto anterior des de més al nord. La paret de la foto anterior comença a l'alçada de la branca i és completament cobert de vegetació. On hi ha la branca no hi ha mur i més ençà es veu un altre mur, més estret i curt. La paret de la dreta continua més enllà de la casa i quan tanca en angle recte, és atalussada. La veiem en les fotos següents. 

Façana posterior de la casa des del passadís de la foto anterior

Continuació de la façana  ja fora de la casa

Mur atalussat per la part de la dreta (N). La paret de l'esquerra és la de la foto anterior vista des de l'altra banda. La part de dalt d'aquesta paret es correspon, aproximadament amb el nivell del terra de la masia

Al centre de la imatge veiem el cap del mur atalussat de la foto anterior, vist des de ponent. Observem que és ben poc gruixut. Crec que el mur serviria per evitar l'esllavissament d'aquest pa de terra de la dreta, damunt de la qual hi ha la masia.